Wat is Usability? Geschiedenis

1. Augustus 2008 – 14:35

Ik zal vragen, maar nog steeds zeer vaak, waar de bruikbaarheid vandaan komt, ".

Vele definities van de woorden uit te leggen, dat er systemen gebruikersvriendelijke (gebruiksvriendelijk) zijn. Ook de hoge gebruiksvriendelijkheid biedt de mogelijkheid, een systeem gemakkelijk te gebruiken (gebruiksgemak), omdat het ergonomisch werd ontworpen. Verder leren we, dat de Gebrauchstauglichkeit bepaalt een goede Human-Computer Interaction (Human-Computer Interaction-/ HCI) zes.

Terugkijkend naar de 15. Eeuw, een ding kan, dat Leonardo da Vinci reeds kennis van de mensen voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën in het centrum van de aandacht.

In het 40 s, voornamelijk gedreven door het Amerikaanse leger, creëert een veld voor onderzoek naar menselijke factoren in de toepassing van technologieën. Human Factors.

Het tijdschrift "Ergonomie" wijdverspreide 1957 Ergonomie als wetenschap aan de relatie tussen de mens en zijn werk te bestuderen.

De geboorte van Usability zijn in de 70 s.

Op dat moment waren psychologen geïnteresseerd in de vormgeving van de dialoog systemen. Ze wilden ze sneller en efficiënter, en onderzocht in dit verband, hoe mensen informatie verwerken en oplossen van problemen. De studie van de communicatie tussen mensen en computers (Human Computer Interaction / HCI) http://de.wikipedia.org / wiki / Mensch-Computer-Interaktion is een erkende wetenschappelijke discipline.

Maar er waren nogal wat psychologen hebben een eenvoudigere bediening in aanvulling op het streven naar efficiëntie en snelheid.

Deze begon in het midden 80 Hij is met de systematische studie van de menselijke- Computer Interaction in de discipline Software Ergonomie http://de.wikipedia.org / wiki / Software-Ergonomie. Dh. zij zijn omgegaan met de "bruikbaarheid" in het gebruik van interactieve systemen. Vaak vermeld in deze context de termen gemak of. Bruikbaarheid van een systeem.

Het internet is, door het gebruik van websites door de gebruikers, de term Gebruiksvriendelijkheid (gebruiksvriendelijkheid) dicht. Bereikt een gebruikersvriendelijke, als het gebruik geschikt is om te gebruiken in een gegeven context. Gemak duidt aldus de door de gebruiker ervaren kwaliteit van het gebruik bij de interactie met een systeem. Een bijzonder eenvoudige, matching van taken aan de gebruiker en zijn operatie wordt beschouwd als meer gebruiksvriendelijk.

Het internet kan worden als verloskundigen voor de doorbraak van Usability genoemd worden. De gebruiker niet langer wordt gezien als een onbelangrijke factor aan het eind van een software ontwikkelingsproces, waarvan er een wordt gebruikt door goed opgeleid, hebben een nieuwe toepassing.

De gebruiker gaat naar het centrum van de aandacht.

Sinds 1997 is er de DIN EN ISO 9241-11 een internationale standaard, Usability is gedefinieerd als de mate, door een technisch systeem kan worden gebruikt door bepaalde gebruikers in een specifieke context, bepaalde doelen effectief, te komen tot efficiënte en bevredigende.

Effectief = oplossing voor een taak (zB. Infosuche, Product Search)

= Efficiënter in het gebruik van het systeem (Website)

Tevredenheid = in het gebruik (Website)

Het deel 10 Deze norm bevat specifieke design principes voor de dialoog design.

Tien jaar geleden, het web nog steeds spannend voor de mensen, vandaag is het voor veel van een instrument en routine.

De bruikbaarheid goeroe Jakob Nielsen beschreven bruikbaarheid als een kwaliteit- Kenmerk in relatie tot, Iets dat zo gemakkelijk te gebruiken. Hij heeft ook in een notendop:

Als een site is wenselijk, zullen we het gebruiken, indien niet, dan geen (Nielsen, 2006, Prioriteren Web Usability).

Gebruiksvriendelijke sites vragen hun gebruikers, en niet om een, stilstaan bij hen of om iets te kopen. Deze gebruiksvriendelijkheid kan bijgevolg de verkoop.

Slecht gedaan websites in contrast, niet alleen leiden tot een slecht gevoel, maar houdt een groot aantal gebruikers die het meest waarschijnlijk afhangen, om iets, of in het ergste te kopen, ooit terug te komen.

Wat is slecht gedaan websites? Ik zal in een latere herziening.

Deze artikelen kunnen ook worden:

Artikel drucken Afdrukken

Post a Comment